Question List JEE-MA

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2006

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2008

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2003

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2012

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2010

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2005S

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1999

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2014

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2005

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2015

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1991

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2008

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2004

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   2003S

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1986

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1997

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2014

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1995S

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2005

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2005

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1986

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1987

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2007

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2007

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium  

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1995S

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2007

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2006

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2013

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Hard   2012

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1988

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Medium   2006

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   1984

JEE-MA Chemistry Organic Chemistry Haloalkanes and Haloarenes
Easy   2002S


GATE-CE
GATE-EC
JEE-MA
NEET